« Terug naar het overzicht

Wat in geval mijn debiteur rechtstreeks betaalt op mijn rekening nadat Factuurinnen.be werd ingeschakeld?

Categorie: Veelgestelde vragen

Dat moet u ons zo snel als mogelijk melden, opdat we hiermee rekening kunnen houden. Is het bedrag van onze ingebrekestelling volledig betaald, dan sluiten we het dossier en bezorgen u onze factuur voor het vast tarief (dat u recupereerde). Werd enkel de hoofdsom betaald, dan stellen wij uw klant nogmaals in gebreke of zetten het traject verder ter incassering van het saldo (intresten en schadebeding) voor zover dit samen meer dan 250,00 EUR bedraagt en voor zover er een afdwingbaar schadebeding werd opgenomen in uw algemene voorwaarden. Indien het saldo minder bedraagt, dan sluiten we het dossier en rekenen het vast tarief aan.