« Terug naar het overzicht

Wat als ik geen algemene voorwaarden heb?

Categorie: Veelgestelde vragen

In dat geval zal u onze kosten niet kunnen recupereren en zal ons vast tarief aan u worden aangerekend. De wet voorziet wel een tegemoetkoming van 40,00 EUR (meteen ook ons minimumtarief), dat te betalen is door uw klant ingeval er geen schadebeding of factuurvoorwaarden is en in voorkomend geval kunnen de intresten (die u integraal ten goede komen) er wel voor zorgen dat u hiermee toch meer zal kunnen recupereren dan enkel de hoofdsom.