« Terug naar het overzicht

De IOS-procedure…wat is dat?

Categorie: Veelgestelde vragen

Het is mogelijk om onbetwiste facturen in te vorderen zonder tussenkomst van de rechtbank, enkel met tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder. De intresten en het schadebeding die u kan recupereren (samengenomen), zijn dan wel beperkt tot 10% op de hoofdsom. Bovendien kan uw klant nog steeds betwisting opwerpen na te zijn aangemaand, waardoor de deurwaarder zijn werk moet beëindigen en het dossier voor de rechtbank moet worden gebracht. In sommige gevallen (zeker indien de schuld aan de hoge kant is, bvb. meer dan 2.500,00 EUR in hoofdsom) kiezen we voor de “klassieke weg” en laten we uw klant dagvaarden voor de rechtbank, zodat u zo veel mogelijk recupereert en opdat u sterker staat met een veroordelend vonnis in handen.